1950 Voor Stijn Streuvels

Uit de liefdesbrieven van 31 augustus (“Ik wou dat ik je de tekeningen kon tonen voor Streuvels’ boek. Zij zijn voor mezelf een verrassing – ik wist niet dat ik het kon!“) en 26 november 1950 blijkt dat Nand werkte aan illustraties voor een boek van Stijn Streuvels. Het gaat om Streuvels’ bewerking van “Genoveva van Brabant”. In 1951 zou die uitgave verschijnen met de tekeningen van Nand. Het boek zelf is een heruitgave van een eerste editie uit 1919/1920. Zie daarvoor de website van het Stijn Streuvels Genootschap (de tekening erbij is van Nand).

Blijkens de brief van 26 november 1950 wachtte Nand nog steeds op de vergoeding hiervoor:

Het laatste wat ik nog verwachtte, mijn honorarium voor de Streuvels-tekeningen zal met twee maanden vertraging worden uitgekeerd, daar ik gister vernam dat de uitgeefster twee maanden ziek was…

In het archief vond ik de illustraties die de uitgever ter goedkeuring aan Nand stuurde (niet de originelen). Ze zijn genummerd van 1 t.e.m. 14. Iedere tekening is onderaan gesigneerd met “fv. 50”. De kopieën hebben een gemiddelde afmeting van 13x7cm.

De legende kort samengevat:

“Genoveva was in de 8e eeuw getrouwd met paltsgraaf Siegfried, die haar beschuldigde van ontrouw tijdens zijn afwezigheden. De graaf gaf opdracht zijn vrouw en haar tweejarige zoontje te verdrinken, maar de beul die dit moest uitvoeren liet hen achter in een grot in de Ardennen. Ze leeft van vruchten, kruiden en de melk van een hinde. Daar vond Siegfried ze zes jaar later terug; door dit wonder geloofde hij in haar onschuld en hij nam haar weer mee naar huis.”

Zie: “Genoveva van Brabant” en ook: “Vulkaaneifel: de legende van Genoveva van Brabant“.

Handschrift Nand op achterzijde:

Een niet-genummerde tekening. De website van Het Stijn Streuvels Genootschap vermeldt volgende tekst hierbij:

Sigfried neemt afscheid van Genoveva en trekt ten strijde. Illustratie door F. Vercnocke in ‘De schoone en stichtende historie van Genoveva van Brabant’, [2e uitgave] (1951)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *