1989 Senator Willy Calewaert

2 brieven van Willy Calewaert aan Sim na het overlijden van Nand.

Willy Calewaert (1916-1913) was een socialistisch politicus, hij was ook auditeur op het proces van Nand::

“Vanaf 1939 was hij advocaat in zijn geboortestad Antwerpen. Tevens was hij ondervoorzitter van de Brusselse Antifascistenliga en steunde hij het republikeinse front tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trad hij toe tot de verzetsbeweging Onafhankelijkheidsfront, die meevocht met de geallieerden in Merksem. Na de Bevrijding was hij van september 1944 tot mei 1946 substituut-krijgsauditeur, functie ingevoerd voor de vervolging van oorlogsmisdrijven. Hij keerde vervolgens terug naar de balie.” (zie ook zijn Wikipedia pagina)

Hij schreef Sim twee brieven na het overlijden van Nand: één om haar te condoleren en te danken voor het toesturen van Nands laatste bundel, en 2 maanden later een brief om zijn beslissingen van toen te verantwoorden. Beide brieven zijn waarschijnlijk een antwoord op brieven van Sim over het oorlogsverleden.

Eerste brief van 12 juli 1989, 2 maanden na het overlijden van Nand:

Tweede, langere brief van Willy Calewaert aan Sim, 2 maanden na de eerste brief, waarschijnlijk als antwoord op een brief van Sim over Nands proces in 1946, waar hij krijgsauditeur was, 21 september 1989 (het begin van de herfst…):

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *