1947 Oratio pro domo

In zijn “cel-poëziedagboek”  vond ik deze pagina, twee uiteenzettingen van Nand waarin hij zich verdedigt tegen de beschuldigen. Misschien heeft hij dit voorgelezen in de rechtbank.
Het eerste pleidooi is in blauwe inkt, waarschijnlijk voor het eerste proces, want de verdediging daaronder is in zwarte inkt en in de marge staat “Ber. 20/8”, vermoedelijk de afkorting voor (het proces in) “Beroep”, waar Nands zaak werd losgekoppeld van het proces “Volk en Staat” en hij individueel werd berecht.

Hier een krantenartikel (De Standaard) over “de zaak F.V.”, vermoedelijk het eerste proces vermits er sprake is van “Het Proces Volk en Staat”.