Zaterdag 30 december Sim 50ste brief

Brussel, 30e December 1950.

Lieve Mijnheer en Mevrouw V.,

Wijl ik jullie mijn beste wensen voor dit nieuwe jaar toestuur lijkt het me aanwezig te zijn in de gezellig intieme huiskring der Kleine Warande, die me zo dierbaar werd deze laatste maanden.
Hoe zal ik jullie danken om dit geluk dat zó intens mijn deel werd, om de oprechte genegenheid die jullie mij betuigt?
Moge het ontluikende jaar mijn milde wensen aanvaarden. Dat het mij gegund zij, door je lieve zoon, jullie ook steeds inniger te benaderen. Ik weet hoe goed en heerlijk het is in jullie huiskring te worden opgenomen. De laatste Kerstdagen zullen mij immer ontroerend geheugen.
Lieve Mijnheer en Mevrouw V., mijn ouders, zuster en broer sluiten hunner wensen bij de mijne aan, door de verhalen van mijn Gistelsche reizen kennen ze jullie en houden al evenzeer van mijn tweede huiskring.

Zeer innig !

Jullie zeer genegen.