1950 Nand: voor Stijn Streuvels

Uit de liefdesbrieven van 31 augustus (“Ik wou dat ik je de tekeningen kon tonen voor Streuvels’ boek. Zij zijn voor mezelf een verrassing – ik wist niet dat ik het kon!“) en 26 november 1950 blijkt dat Nand werkte aan illustraties voor een boek van Stijn Streuvels. Het gaat om Streuvels’ bewerking van “Genoveva van Brabant”. In 1951 zou die uitgave verschijnen met de tekeningen van Nand. Het boek zelf is een heruitgave van een eerste editie uit 1919/1920. Zie daarvoor de website van het Stijn Streuvels Genootschap (de tekening erbij is van Nand).

Blijkens de brief van 26 november 1950 wachtte Nand nog steeds op de vergoeding hiervoor:

Het laatste wat ik nog verwachtte, mijn honorarium voor de Streuvels-tekeningen zal met twee maanden vertraging worden uitgekeerd, daar ik gister vernam dat de uitgeefster twee maanden ziek was…

In het archief vond ik de illustraties die de uitgever ter goedkeuring aan Nand stuurde (niet de originelen). Ze zijn genummerd van 1 t.e.m. 14. Iedere tekening is onderaan gesigneerd met “fv. 50”. De kopieën hebben een gemiddelde afmeting van 13x7cm.

De legende kort samengevat:

“Genoveva was in de 8e eeuw getrouwd met paltsgraaf Siegfried, die haar beschuldigde van ontrouw tijdens zijn afwezigheden. De graaf gaf opdracht zijn vrouw en haar tweejarige zoontje te verdrinken, maar de beul die dit moest uitvoeren liet hen achter in een grot in de Ardennen. Ze leeft van vruchten, kruiden en de melk van een hinde. Daar vond Siegfried ze zes jaar later terug; door dit wonder geloofde hij in haar onschuld en hij nam haar weer mee naar huis.”

Zie: “Genoveva van Brabant” en ook: “Vulkaaneifel: de legende van Genoveva van Brabant“.

Nand heeft nog enkele exemplaren van het boek bewaard (afmetingen: 22×16,5cm):

Voorzijde en binnenblad:

Eerste bladzijde p. 5 :

Handschrift Nand op achterzijde:

Ieder hoofdstuk eindigt met nog een kleine tekening, meestal kondigt die een toekomende gebeurtenis aan, zoals bv. deze wieg:


De tekeningen zijn hieronder geplaatst in de volgorde waarin ze in het boek voorkomen en volgen de nummering van Nand niet. De titels zoals de hoofdstukken in het boek.

p. 5 – I. “Van Genoveva’s huwelijk met Paltsgraaf Siegfried”:

 

p. 10 – II. “Siegfried neemt afscheid van Genoveva en trekt ten strijde”:

p. 15 – III. “Hoe Genoveva in verzoeking wordt gebracht en daarna van ontrouw beschuldigd”

p. 22 – IV. “Van Genoveva’s verblijf in de gevangenis en de geboorte van haar zoon”:

p. 28 – V. “Hoe Genoveva haar doodvonnis verneemt en ter strafplaats geleid wordt”

p. 25 – VI. “Hoe Genoveva en haar kind door een hertekoe van de honger gered werden.”

p. 40 VII. – “Genoveva’s verblijf in de wildernis.”

p. 45 VIII. – “Van de wijze lessen en raadgevingen die Genoveva aan haar zoontje gaf.”

p. 51 – IX. “Verdere lotgevallen van Genoveva en Dogenrijk in de wildernis.”

p. 50 – X. “Hoe Genoveva ziek wordt en zich bereidt te sterven.”

p. 66 – XI. “Van Siegfrieds terugkeer op de Burght en zijn grote rouw om Genoveva’s dood.”

p. 73 – XII. “Hoe Siegfried zijn doodgewaande echtgenote terugvindt.”

p. 83 – XIII. “Hoe Genoveva op de Hoge Semmer aankomt en van Golo’s veroordeling.”

p. 90 – XIV. “Van Genoveva’s verdere leven en hoe zij door een zalige dood van de wereld verscheiden is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *