1943 Ontslag bij “Volk en Staat”, “Zender Brussel” en V.N.V.

Uit het krijgsdossier van Nand blijk dat hij ontslag nam bij “Zender Brussel” op 24 december 1943, dus de dag voor Kerstmis.

Nand nam in 1943 ontslag “om gezondheidsredenen”, in zijn Memoires schrijft hij “dat hij de pesterijen en bemoeizucht van de Duitsers beu was (zie de pagina “Strijd met de bezetter” met zijn uitgebreide beschrijving over zijn tijd bij “Zender Brussel”):

“Naarmate mij dat alles bekend werd, groeide ook mijn weerzin om met een dergelijk regime mede te werken.  Te meer daar mijn referaat steeds verder werd uitgebreid.  Het leek op de duur een vergaarbak van allerlei propagandistisch materiaal dat bij mij tegen wil en dank op mijn tafel geworpen werd, en dat onder mijn naam doorging: lezingen en uitzendingen van uiteenlopende aard door anderen georganiseerd, waarvan de verantwoordelijkheid op mij werd afgewenteld.”

In zijn verklaring voor de auditeur staat te lezen:

“Ik doe u opmerken dat ik mijn ontslag heb gegeven bij het N.I.R. omdat de verhouding tusschen mij en de Duitschers onmogelijk geworden was, en dit op het einde van 1943 op 24 december. Voor het overige erken ik alleen medewerker geweest te zijn aan Volk en Staat en Zender Brussel, het andere kan als gelegenheidsof als eenvoudige overname. Ik heb bij De Vlag mijn ontslag ingediend in de loop van het jaar 1943 eveneens bij het V.N.V. in april of mei 1943. Verder heb ik hierbij niets aan toe te voegen. Voor wat betreft het hooren van getuigen zal ik mij verstaan met mijn raadsman”

(27 oktober 1945, uit het proces-verbaal van verhoor voor de krijgsraad van Antwerpen)

Tussen mei 1943 en april 1944 verscheen er niets van zijn hand in Volk en Staat, dus waarschijnlijk valt zijn ontslag bij de krant indezelfde periode als zijn ontslag bij De Vlag en het V.N.V.: mei-juni 1943.