Vrijdagvoormiddag 11 mei Sim 72ste brief

Voormiddag 11e Mei 1951.

Lieve Nand,

De zon is er! De eerste keer deze week zó stralend en zonder wolkenlagen. Ze hebben ons duchtig genoeg getart en ik verzoen me met deze zonnige mei mijn wens werd voldaan al zal hij je een tikje egocentrisch lijken. Weet je dat ik stellig die eerste dagen van het “na” verlof niet al contrasterend wenste? Ik was blij dat je gezelschap kreeg bij de afreis tot Oostende. (1) Zeer kranig bolde ik op mijn beurt Brussel toe boven het weeërige gevoel van het afscheid sprong de gelukkige en dankbare vloed uit voor al de schone en intieme ogenblikken die “ons” waren. Ik kon nog met moeite de kostbare verkorven uren van zondagnamiddag betreuren want was dit voor mij weer geen nieuw gebied waardoor je me leidde naar de juiste beoordeling van holle rhetoriek ?
Het begin dezer week bracht me naar de Limburgse Kempen ik zag ze jammer onder de kille nevelregen zodat ik dubbel sterk naar je verlangde en naar de maandagnamiddagheid een paar weken terug! Maar ik wil niet piekeren. Dat dit briefje je bereike onder de bloesembomen van je tuintje waar je in de zon te schrijven en te verhalen bezig zijt, of noodt dit weer je weg van de Warande langs de verse akkers en de blinkende vaart. Was ik bij je… Het is goed hier in de “mijn” betrekkelijke eenzaamheid aan te denken – die dagen, waarom slaat de tijdsmaat vlugger in Gistel of beter gezegd bij jou? (2)
Sedert gisteren bezit ik een internationaal rijbewijs (3). De oudjes willen Pinksteren naar Holland indien het weder het toelaat, vooral voor vader – Misschien… Misschien gaat de terugreis langsheen de zeekust en over de Warande (4).
Bel je nog eens op, ondanks het al te dikwijls vergeefse? We waren gisteren nog in beraad om die treuzelende erfeniszaak (5). Dat het ook zó nasleept. Ook dat komt in orde!
Lieve Nand, je liefste zoent je zeer hartstochtelijk in deze ei zo schone Meiedag. Dankende groeten aan je oudjes en nichtje.

Monica (hm!) (6)


(1) De vorige brief, ook van Sim, dateert van 3 weken geleden: 18 april. Blijkbaar hebben Nand en Sim in de tussentijd enkele vakantiedagen samen doorgebracht (1 mei viel toen op een dinsdag), ergens tussen Brussel en Oostende met niet al te best weer.

(2) sic

(3) “internationaal rijbewijs”: omdat “de oudjes naar Holland willen”.

(4) “Warande”: de straat waar Nand woont in Gistel: de “Kleine Warande”

(5) “erfeniszaak”:

(6) “Monica”: het nichtje van Nand, de dochter van zijn moeders zus, heette Simone. Omdat Sim dezelfde voornaam draagt misschien een knipoog naar een koosnaam die ze gebruikten.