1934-1939 Eerste publicaties

De eerste publicaties van Nand (niet opgenomen: gedichten afzonderlijk gepubliceerd), zie ook de lijst met bibliografische gevens op “Schrijversgewijs“:

1934: “Zeeland“, dichtbundel, 87 p. (drie herdrukken, hieronder de 2de druk):

1935: “Als Roeland luidt“, toneelspel, 68 p. (opgevoerd door Vlaamsch Volkstoneel, ook opgevoerd in 1955 in de Stadsschouwburg te Brugge)

1935 “Twee Spreekkoren. Nieuw Volk. Gedoemde Grenzen” , 31 p. Vooraan wordt vermeld: “Om verwarring met het toneelspel ‘Als Roeland luidt’ te vermijden, werd de vroegere titel (Ik ben Roeland) gewijzigd in ‘Nieuw Volk'”

1935: “Koning Skjold“, heruitgave in 1941, episch gedicht, 93 p.

1936: “De Geesel Gods“, dichtbundel, 67 p.

1937:  “Liebaerts. Sagen voor de Dietsche jeugd”, 85 p.

1938: “Kolga“, ‘gedicht van de zee’, 39 p.

In de “Boekengids” van 1935, jaargang 13, nr 1 wordt vermeld dat Nand een premie krijgt van 750 Bfrs. Dat zal waarschijnlijk zijn voor zijn dichtbundel “Zeeland” uit 1934. Blijkbaar had hij de bundel ingezonden voor de ‘Letterkundige Prijs der Provincie Brabant 1934″, die toegekend werd aan de schrijver Theo Bogaerts voor zijn roman “Dodendans”. Bogaerts publiceerde in 1934 echter enkel de novelle “Mazoerka”, misschien droeg het manuscript dat hij inleverde een ander naam:

Over “Zeeland” en “Als Roeland luidt” zie ook de pagina “1934-2020 Een anekdote

Voor recensies van toen zie de pagina:

+ “1936 Paul Hardy