1941 Vermeend lidmaatschap Algemene SS Vlaanderen

In het hoofdstuk “Hitlergedicht” wordt hierop ingegaan.

(Volledig fragment terug te vinden in de scriptie van Ingeborg Tibau over het proces van Nand pagina 53 e.v. en het hoofdstuk over Marnix Beyen.)