Interview met Nand (audio)

Dit is een geluidsopname (30 min.) van een interview met Nand door Lieve Dekeyser uit 1981. Zij ondervroeg Nand bij hem thuis in Weerde als onderdeel van haar thesis voor het behalen van haar licentie in de Germaanse Filologie: “Toen de goden van het nevelland nog leefden. Vier epische gedichten van Ferdinand Vercnocke” (KUL, 1982).
Sim was ook aanwezig bij het interview en zorgde voor drank en versnaperingen. Af en toe geeft ze ook commentaar.
Nand is erg voorzichtig in zijn antwoorden, soms vraagt hij uitdrukkelijk iets niet te vermelden, zo bv. de naam van krijgsauditeur Calewaert (zie over hem de pagina “Willy Calewaert“.
In dit interview gaat het vooral over de periode 1924 tot 1950: zijn laatste humaniorajaren, het begin van zijn studententijd in Leuven, de oorlogsjaren,  de kennismaking met Sim op het tuinfeest en de intrek in het huis te Weerde.

De opname gebeurde met een cassetterecorder, de kwaliteit is niet schitterend, maar alles is toch goed verstaanbaar.
Als document is de opname interessant, omdat je Nand hier kan beluisteren in zijn vertrouwde omgeving, en hij al bij al toch redelijk op zijn gemak lijkt.