Getuigenis hospita Sim Hasselt (1945) en interview kleinzoon (2019)

Interview en filmverslag nog aan te vullen.

Getuigenverklaring van de huisbazin waar Sim op kamers was toen ze lesgaf (1942-1944) in de Rijksmiddelbare school te Hasselt (volgens haar waren de brieven die ze uit Duitsland ontving van een meisje):

“Ik wist niet dat zij een zwarte was… Toen ik dit vernam kon ik dit maar slecht gelooven. Zij heeft zich zo lang ze hier is geweest nooit over politiek uitgelaten. Wek weet ik dat ze briefwisseling ontving uit Duitschland, deze brieven waren te oordelen naar het geschrift afkomstig van een meisje. Van betrekkingen met Duitschers heb ik zoolang zij bij mij gelogeerd heeft nooit van gehoord of gezien, zij was erg korrekt, en kon maar niet geloven dat zij zwart was.”

Wat Sim niet wist was dat de twee zonen van de huisbazin weerstanders waren. In 2019 vond ik haar kleinzoon, die ik bezocht en interviewde. Zijn vader was als weerstander vermoord tijdens de bevrijdingsdagen.

Zie ook hoofdstuk “Sim – oorlogsjaren“.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *