Inhoud Dagboek A Zijde Algemeen

Volledige uitgeschreven weergave A Zijde van het Poëtisch Dagboek met enkel citaten, opmerkingen, verwijzingen, boekenlijsten, etc. Voor de inhoudslijst van de gedichten (A&B Zijde) zie: “Inhoud Dagboek Poëzie“. Beste leesweergave is kiezen voor de knop “Single Page Mode” (drie puntjes () rechts onderaan). Het totale bestand telt 91 pagina’s.

Pagina’s Dagboek in vetjes, beginnend bij het schutblad “0” tot en met “209”.

3 krantenartikels in het Frans die Nand toevoegt worden onderaan dit overzicht volledig weergegeven, zie p.78-88 :
+ Het tot de verbeelding sprekende verhaal van alle eigenaars van de “Hope-Diamant” (p.81);
+ Twee artikels over poëzie: de debuutbundel uit 1947 van Lucienne Desnoues “Jardin Délivré” en het bekende gedicht “Chant de Pâques” van Marie Noel (pp. 83 en 87);
+ “La Captivité de Cervantes”, over de 5-jarige gevangenschap van Cervantes, schrijver van Don Quichote (p.89).

Vooraan in het dagboek op het schutblad: de ‘Declaration of Independence’ met de beroemde eerste premisse.

Tips:

+ Renan over Augustin Thiery > p. 10, omdat Nand daar een beetje zichzelf beschrijft

+ De reisbeschrijving van Marco Polo > pp. 34 e.v.

+ Humanisme > p. 38

+ De boekenlijsten: p. 39, 40, 72 tem 80 die een inzicht geven in de interesses van Nand

+ Het citaat uit de Profeet Isaias > p. 41

+ Bothwell en Mary Stuart > p. 45/46

+ De brief van John Keats aan Taylor over poëzie > p. 51

+ De citaten uit “Les Abeilles d’Aristée” van Wladimir Weidlé en de uiteenzetting over “negative capability” door John Keats > p. 52 e.v.

+ Orpheus, Euridice en de Bacchanten > p. 58 e.v.

+ Bijbelboek Ezechiel, hfst. 27 > p. 59

+ Moderne Filosofie > p. 65 tem 68