Inhoud Dagboek – Poëzie

(Om het gescande Dagboek Manuscript in te kijken > zie de pagina “Poëtisch Dagboek inkijken“. Alles wat geen poëzie is staat op de pagina “Dagboek A Zijde Algemeen“)

Chronologisch overzicht van de gedichten in het Poëtisch Celdagboek. Vermelding van: plaats (waar geschreven: internerningscentrum / celnummer), dag van de week, datum (dd/mm/jj), pagina (A= voorzijde, B= achterzijde), titel en bundel waarin het gedicht later werd opgenomen. Het grijs gearceerde gedeelte in het overzicht zijn ‘kinderversjes’.

Leeswijzer: beste leesweergave is kiezen voor “Single Page Mode” (onderaan klikken op de drie puntjes )

Afkortingen poëziebundels, jaar van verschijnen + aantal opgenomen gedichten uit het Poëtisch Celddagboek:

EA     Het Eiland Antillia      (1951) > 34
GH    De Gouden Helm        (1951) > 41
ZW   Zee in het Westen      (1954) > 11
LZ     Land aan het Zwin      (1961) >  3
SIZ   De Stad in Zee              (1964) >  2
MZ   Moederzee                     (1967) >  1
AS    De Aardse Staat          (1987) >  5

 

 

Na zijn vrijlating maakte Nand een chronologisch overzicht van de gedichten geschreven in gevangenschap, vanaf  een maand na zijn eerste proces (30/1/1946) tot 1 maand voor zijn vrijlating (15/9/1945). In het Poëtisch Celdagboek staan er nog een tiental gedichten geschreven daarvoor, in 1944/1945.
Enkele ‘opmerkingen in de marge’ uit het dagboek staan ook hier vermeld, bv: “bezoekdag”, “wandeling”, “geschreven 3 dagen voor de veroordeling in beroep”. Op datum december 1947: “44ste verjaardag”. Hier en daar wordt ook het celnummer vermeld: 231, 34.