Donderdag 16 augustus Sim 91ste brief

(opmerking: deze brief is enkel gedateerd met “augustus 1951” maar was gerangschikt na de 90ste brief. De weergegeven datum is dus een benadering afgaande op de inhoud)

Lieve Nand !

Sedert dinsdag heb ik nog een paar keer getracht het toverstukje te herhalen met de handen voor de ogen te wensen zéér geconcentreerd! en zeer intens “ik wou dat ik bij Nand was in het nadmiddaguurtje” … vergeefs.
Zoals ik vergeefs naar de bibliografie der verschillende namen zocht in de “Herder”. Sommigen ervan worden al eens niet vernoemd. Bij de andere volgt een korte opsomming van de feiten ’t is al. Misschien zoeken we met meer succes in een Nederlandsch geschiedenisboek. (“Pelgrimstocht” vond ik ook niets). We zullen zaterdag namiddag saam in de bibliotheek werken. Je zal dat wel eens zien!
Vandaag ga ik met broer en zus op erfenis uit. Ik hoop dat die zaak vlug opschiet.
Ik mag je vrijdagavond dus nog even telefonisch verwachten om te weten wanneer je toekomt.
Zeer lieve groeten aan je ouders.
Ik beantwoord je kus die om het onweer lacht!
Je Liefste