2002 Henk Kisteman

Bespreking dichtbundel “De Aardse Staat” door Henk Kisteman te vinden in Catalogus Poëziecentrum  Bibliotheek Gent en NDB Biblion: (2002-2013):

“Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van de 80-ste verjaardag van deze dichter-schilder en bevat achterin een uitgebreide lijst van personen en instanties die hem hiermee huldigen. De aardse staat = het menselijk bestaan, vertoont allerlei kenmerken van verval en verwildering; de auteur hoopt dat jongeren het bolwerk zullen vormen voor een herboren aardse staat. De dichter wil geen Vlaams provincialisme, maar wil grenzen overstijgen: die van de realiteit; die van de aarde. Elementen als het rooms-katholicisme; oosterse mystiek en milieuzorg vormen een tegenwicht tegen verval. De r.k. auteur publiceerde meer bundels, de eerste “Zeeland” in 1934. De Vlaamse taalschat wordt niet vermeden. Veel gedichten zijn verhalend. De auteur, weliswaar niet Vlaanderens grootste, ondervindt blijkens de omslag in Vlaanderen veel waardering. Wie houdt van redelijk moderne poëzie over aardse waarden in de rooms-katholieke sfeer, uit die goede tijd met een boodschap voor nu, zal deze bundel met genoegen lezen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *