Nand – Bio

(zie uitklapmenu voor de specifieke hoofdstukken in chronologische volgorde)

Fotogalerij met portretfoto’s van Nand
(chronologisch van 1907 als 1-jarige tot bij overlijden 1989)

Nand  in 1907, Oostende, 1 jaar oud op de schoot van moeder. Links broer Robert, recht zus Marie-Louise

Gezin Nand in 1917 (11 jaar oud), foto getrokken in Engeland waar de familie 5 jaar verbleef, gevlucht uit Oostende voor het oorlogsgeweld.
Vlnr.: Nand, vader, Henriette (vooraan), Marie-Louise, moeder, Robert (de eerstgeborene).

Meer over de familiegeschiedenis op deze pagina.
Zie ook “Stamboom Nand“.


Vader

Hendrik (1880-1960) was zeeloods in de Scheldemonding. Hij was de 7de uit een gezin van 14 kinderen. 7 kinderen stierven zeer jong (tussen enkele dagen en twee jaar). De zes andere kinderen zorgden samen voor heel veel nakomelingen, waarvan de meeste nu in West-Vlaanderen wonen. Door toeval en veel opzoekingswerk heb ik verschillende familieleden kunnen opsporen en contacteren.

Moeder

Maria Ludociva Boddaert (1881-1952) was de derde uit een gezin van vijf (1 jongen en 4 meisjes). Simone, de dochter van haar oudere zus Helena was mijn meter. Het is samen met Maria de enige tak waar nog nakomelingen zijn. Met een neef heb ik nog contact. Over zijn tante Helena schrijft Nand met veel liefde in zijn “Jeugdherinneringen“.

Foto: Helena met dochter Simone, die later mijn meter zou worden. Haar man was enkele maanden eerder op zee verdronken toen zijn vissersboot zonk. Ook mijn meter werd niet door het leven verwend: haar echtgenoot kwam op het einde van de Tweede Wereldoorlog om door zgn “friendly fire” toen hij onderweg was naar Brugge. Simone zou later intrekken bij haar broer,  naast het huis waar Nand met zijn ouders woonde in Gistel.


Biografie : Op Schrijversgewijs een chronologische biografie en een gedetailleerd overzicht van het literaire werk en alle publicaties van Nand.


Samenstelling van het gezin volgens het trouwboekje van de ouders:

Huwelijk ouders, zaterdag 20 april 1901:

Henricus ~ Amatus Vercnocke x Maria ~ Ludovica Boddaert.
Naast hun namen staan ook de data van hun overlijden (links): Voor Henricus  ‘Overleden te Mechelen de 16 december 1960′ (twee dagen na de verjaardag van Nand) en ‘+ te Gistel 5 april 1952′ voor Maria (9 maanden na het huwelijk van Nand).
Onderaan de datum van hun kerkelijk huwelijk (Matrimonium Consecratum) op dezelfde dag als het burgerlijk huwelijk.
Uit de handtekening blijkt dat het kerkelijk huwelijk werd ingezegend door “H. Pype”:

Henri Pype of Pastoor Pype, of in de volksmond ook Paster Pype (Geluwe, 1854 – Oostende, 3 juni 1926) was een Belgische katholiek priester en aalmoezenier. Pype was onderpastoor in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van Oostende. Als vissersaalmoezenier zette hij zich in voor de vissers en hun gezin en hij werd eervol “Vader der visschers” genoemd. Hij werd in 1886 aalmoezenier-ter-zee.”

Henri Pype (uit “De Coxydsche Gazette“)

“Monument van Pastoor Pype naast de Sint-Petrus- en Pauluskerk te Oostende” (Wikipedia):

Behalve Robert, die in Amerika overleed, en Henrica (Ieper) zouden alle leden van de familie begraven worden op het kerkhof dat naar deze priester vernoemd werd: “Begraafplaats Paster Pype“.

De vier “Kinderen uit dit huwelijk gesproten”, (Nand nr.3):

1. Robertus Mauritius Henricus, Oostende 5 december 1901 om 6u ‘s avonds.
2. Maria Ludovica, Nieuport (Nieuwpoort), 1 juni 1903 om 7 uur ‘s morgens.
3. Fernandus Emilius Leontius, Oostende, 14 december 1906.
4. Henrica Helena Maria, Oostende 19 juli 1909.

Daaronder: “Sur production de cette pièce ‘pov. 163257‘ a été delivré à Robert le 23-4-1918 par le consulat-gén. de Belgique à Londres”. Het is onduidelijk  welk document toen aan Robert werd bezorgd. Hij was toen 16 jaar en 5 maanden oud. Het gezin verbleef op dat ogenblik in Aylesbury, Engeland omwille van de Wereldoorlog.

Uit de kolom “Dagteekeningen” blijkt dat de eerste drie kinderen gelijktijdig en pas op 16 maart 1907 werden ingeschreven.

In de kolom “Sterfgevallen”: voor Robert “Amerika”, voor Maria Ludovica “Oostende 13 maart 1932”, voor Henrica “Ieper”.


Kort fragment van ca 1980 waarin Nand vertelt over zijn jeugd, zijn passie voor de zee en een gedicht voordraagt:


Bruidsnacht

Het gedicht “Bruidsnacht” van Nand uit 1941 werd door de Vlaamse folkgroep Laïs op muziek gezet voor hun eerste CD “Laïs” uit 1998, die erg succesvol was. In 2014 speelde ze hun eerste CD volledig live in de AB (Ancienne Belqique, Brussel) tijdens het “Laïs  plays ‘Laïs’ Rewind Concert”. Hieronder het nummer “Bruidsnacht” (met ondertitels Nederlands/Engels):

Oorspronkelijke versie van het gedicht:

DE BRUIDSNACHT

Zij is bij nacht naar ’t duin gegaan,
haar ruischend bruidskleed had zij aan.
De baren gaan en keeren.

“Ik draag een kroon op mijn blinkend haar.,
het duin is donker, de sterren klaar.”

En eenzaam in zijn doodsch gebied,
ontwaakt hij en aanhoort haar lied.
De baren gaan en keeren.

“Draagt gij een kroon op uw blinkend haar?
Het duin is donker, de sterren klaar.”

Hij kwam uit zee naar ’t duister strand,
hij nam haar bij de bleeke hand.
De baren gaan en keeren.

“Van minne is mijn hart zoo zwaar,
het duin is donker, de sterren klaar.”

Toen, in den zeenacht, in ’t geurend kruid,
werd zij zijn gekroonde bruid.
De baren gaan en keeren.

“Het duin is donker, de sterren klaar:
wij rusten eeuwig bij elkaar.”

Hij nam haar in zijn armen mee,
en keerde terug naar de brandende zee.
De baren gaan en keeren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *