Woensdagmiddag 18 april Sim 71ste brief

Woensdagmiddag  (april ’51) (*)

Lieve Nand,

Vanmorgen was ik persoonlijk dank zij Martje Cloet (**) op het ministerie zelf bij de kabinetschef die al bij de eerste verwikkeling betrokken was.
Ik kan echter niets definitiefs berichten, dan dat Simone zich niet voorbarig alarmeert al begrijp ik de ontgoocheling! Ik gaf de inlichtingen af en Mr. R. zal me hier bericht laten geworden (Hij deed je hartelijke groeten ook!) Er zal dus zeker geijverd worden opdat die zaak ten beste afgehandeld wordt. Je begrijpt evengoed dat een dossier dat nu eenmaal in een commissie verzeilde zó maar niet de scheurmand in kan. Hij sprak over een “tegenspraak” er moest toch over gehandeld zijn vermits het dossier ogenblikkelijk beschikbaar was. Hopelijk weet ik meer bepaalds einde der week.
Zeer lieve groeten aan de familie !

Zoen !
Je Liefste


(*) Er stond geen exacte weekdag vermeld op deze brief, maar hij is in de map wel geordend na de vorige van 16 april en voor de volgende van 11 mei.
Over welke “zaak” het hier gaat is onduidelijk.

(**) Martje Cloet is een vriendin die samen met haar echtgenoot ook op de “eerste foto samen” staat bij de tuinfeest ontmoeting op 5 augustus 1950 in Villa Kriekenberg (eerste van rechts):