2012 Nederlandse Poëzie Encyclopedie Online

Colofon van de website en links

COLOFON

De Nederlandse Poëzie Encyclopedie is een product van Stichting Nederlandse Poëzie Encyclopedie. De doelstelling van de stichting is de verspreiding van de Nederlandstalige poëzie en de verspreiding van kennis over de Nederlands-talige poëzie, onder meer middels het online-naslagwerk de Nederlandse Poëzie Encyclopedie. De stichting onderschrijft de Code Cultural Governance.

Stichting Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Opgericht 12-10-2012; KvK 56290446

Redactie Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Raad van Toezicht
Comité van Aanbeveling
Partners, subsidiënten, sponsoren, vrienden en adverteerders


De website geeft ook een overzicht van alle gepubliceerde dichtbundels van 1900 tot en met 2019 in afzonderlijke jaarlijsten. Alle bundels van Nand zijn er in opgenomen, van 1935 tot 1987.

Iedere jaarlijst vermeldt ook de in dat jaar overleden dichters/dichteressen

Voor de oorlogsjaren 1939-1944 werd voor iedere bundel een verduidelijkende iconografie gebruikt:

☂ – Clandestiene uitgave = Zonder toestemming van de bezetter verschenen.
Inhoud is vaak apolitiek.
★  Illegale uitgave = Verzetsgedichten.
 – Werk van nationaal-socialistisch karakter
☀ – Legale uitgave (NL) = Met toestemming van Referat Schrifttum en/of Afdeeling Boekenwezen, na instelling Kultuurkamer (30 mei 1942).
☐ – Verschenen voor instelling Kultuurkamer / ‘legaal’ in België.
☑ – Vrije uitgave = Buiten bezet gebied / na de bevrijding verschenen.
? – Status onbekend bij NPE-redactie.

Eén bundel van Nand wordt voorzien van het icoon voor “Werk van nationaal-socialistisch karakter, nl “Hansa”, terwijl dat ook geldt voor “Heervaart”, maar die krijgt geen enkel icoon.:

Vercnocke, FerdinandHeervaart. Cultura, Brugge, 1941. Oplage 820 ex.

☐ – Vercnocke, FerdinandAsk en Embla. Cultura, Brugge, 1942. 53p. Oplage 400 genummerde ex.

☐  Vercnocke, FerdinandHansa. Verzen. H. Cayman-Seynave / Cultura, Brugge, 1943. 63p. Oplage 400 ex.

Op de persoonspagina van Nand een biografie, dichtbundels, ander genres, bloemlezingen en bronnen. Tevens een lijst van instituten waar materiaal van/over Nand bewaard wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *