1938 “Ons Volk”

Nand wordt vermeld in het verslag van het tijdschrift/magazine “Ons Volk” van 28 augustus 1938 over de 19de  IJzerbedevaart.

Voorpagina (32x24cm):

Het artikel over de IJzerbedevaart is gespreid over twee bladzijden achteraan het magazine (pp 1424-1425):

Nand links onderaan met de tekst (rechts met bril Ernest Van der Hallen):

Onder de bedevaarders bevonden zich o.a. Ernest Van der Hallen en Nand Vercnocke, die den ‘IJzerpsalm’ dichtte“:

Detail:

Verder nog foto’s van : de voorzitter van het bedevaartcomité (links boven) Frans Daels, rechtsboven Pater Callewaert “die het gebed voor de Vlaamsche gesneuvelden en voor alle gesneuvelden bad“; rechts onderaan “Filip De Pillecyn, die sprak namens het verbond V.O.S. en de h. Platteau, de voorzegger van de gansche plechtigheid, links de vlag van de XIXe bedevaart“.
Ook nog (links): Dr. Strauss (Zuid-Afrika),  Flor Grammens; (rechts): priester Jan Bernaerts.

Tekst bij de centrale foto: “Een prachtig zicht vanuit het persvliegtuig: het tentenkamp op het grondgebied van Kaaskerke en het IJzerkruis met de ontzaglijke menigte op de IJzervlakte”.

Partituur IJzerpsalm “Aan onze IJzerdooden” (gesigneerd, 34x25cm), op muziek van Arthur Meulemans(1884-1966):

Regieaanwijzingen: Begin: “Vroom gedragen / wat tegenh. tijdm.”, slot: “Verbreedend”.

IJZERPSALM

‘t Vaarwel was kort, zij togen vroom ten strijde,
zij waren jong, manhaftig in ’t gevecht.
Werd recht beloofd, voor recht zou Vlaanderen strijden;
zij streden trouw, en vielen zonder recht.

Nu rusten zij in ‘t eindloos veld begraven,
geliefde jeugd, verloren, ver van huis; vervolgd,
verguisd in hun geschonden graven
en onder ‘t puin van hun verbrijzeld kruis.

Het volk gedenkt, ‘t volk heeft een Kruis gegeven,
een groots tehuis, een stoute burcht van steen,
waar liefdevol hun namen staan geschreven,
verheerlijkt volk, in broederschap bijeen.

Blijf, Dietse Kruis, voor Dietse volk een bake,
op ‘t heiligdom door bloed des volks gewijd.
Gij zijt een schans, de doden staan op wake.
Zij strijden voort den onvolvochten strijd.


“Ons Volk”, 10 juli 1938, nav het 6de Vlaams Nationaal Zangfeest te Gent. Nand rechts onderaan:

Begeleidende teksten:

Linkerpagina:

Een rij zingende meisjes uit de “Gemengde Koren” die op het verhoog hadden plaatsgenomen.

1 – Dirigent Arthur Meulemans.
2 – Dirigent Gaston Feremans.
3 – Dirigent Lodewijk Mortelmans.
4 – Dr. Rob Van Roosbroeck tijdens zijne spreekbeurt.

Aan Mevr. Grammens werd tijdens de zanguitvoering een prachtige bloemengarve overgereikt. Men ziet hier Mevr. Grammens met haar zoon Markske. Links: Dr. Rob Van Roosbroeck; rechts: Willem De Meyer.

Rechterpagina: 

Willem de Meyer en de leider Staf Bruggen

Een groepje overheidspersonen luistert aandachtig toe. Links: Zeer Eerwaarde Pater Callewaert begroet Mevr. Gevaert.

1. – Dirigent R.W. Kuiper van Groningen.
2. – Emiel Hullebroeck oogstte een verbazend succes met ‘Tineke van Heulen’ en “De Gilde viert’en ‘De Blauwvoet’.
3. – Dirigent Jef Tinel
4. – Nand Vercnocke, de Dietsche zeedichter, die de gesproken teksten dichtte.

De reusachtige menigte van het VIe Vlaamsch Nationaal Zangfeest op het Sint-Pietersplein te Gent.


Sint-Pietersplein ongeveer vanuit dezelfde hoek maar op grondniveau:

 


Een zingende Nand in 1938, niet in Gent, maar op de Grote Markt te Brugge (links is nog het ‘Huis Craenenburg’ te zien vóór de restauratie van 1956):

Panorama van de markt (via wikiwand.com). Witte pijl wijst plaats aan waar fotograaf ongeveer stond en richting van het shot:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *