1950-1987 Nand Publicaties

Voor de volledigheid hier een lijst van alle publicaties van Nand (poëzie, proza, toneel en onuitgegeven werken). Op de website “Schrijversgewijs” wordt voor ieder werk een gedetailleerde beschrijving met foto van het titelblad gegeven.

Poëzie

 • Zeeland (1934)
 • Nieuw Volk. Gedoemde grenzen (1935, twee spreekkoren)
 • De Geesel Gods (1936)
 • Kolga (1938)
 • Zeenacht – met muziek van Arthur Meulemans (1941)
 • Heervaart (1941)
 • Koning Skjold (1941)
 • Ask en Embla (1942)
 • Hansa (1943)
 • De Klokhofstee (onuitg.) (1944)
 • Het Eiland Antilia (1951)
 • De Gouden Helm (1951)
 • Het Houten Zwaard (1953 – kindergedichten, onuitg.)
 • Zee in het Westen (1954)
 • Land aan het Zwin (1961)
 • De stad in zee (1964)
 • Moederzee (1967)
 • Deltaland (1973 Poëtisch Erfdeel der Nederlanden, bloemlezing)
 • De Geuzenpenning (1975)
 • De zeven zeeën (1976, bloemlezing)
 • De aardse staat (1987)

Toneel

 • Als Roeland luidt(opvoering (1935, 1955)
 • Dampierre(opvoering (1938, 1941)
 • Magellaan (1943)
 • Ouders van Rubens (1946 – ook vertaald in het Engels)
 • Brief aan Goethe (1949)
 • Spel van de arbeid (1952)
 • De Rode Kaproenen (1952)
 • Ysersage (1953)
 • -Godelievespel (1953 – opvoering 1955)
 • De Grote Zwartrok (1953)
 • Karel De Stoute (1955)
 • Adele van Opwijk (1955)
 • Drie Volkse Spelen: Als Roeland luidt, Dampierre, De Rode Kaproenen (1956 – eigen beheer)
 • Held van Hiroshima (1956)
 • The A-Bomb (1956 – vertaling ‘Held van Hiroshima’)
 • De Stad (1957)
 • Karlemanje (1961)
 • Pieter Coutereel (1964)

Proza

 • Liebaerts, sagen voor de Dietsche jeugd, 1937
 • Onze adelbrieven, 1942
 • Vlaanderen in nood, 1942
 • Kapitein Kruyt, 1960 (roman)

Onuitgegeven

 • Celbrieven (1944-1949)
 • Poëtisch celdagboek (1944-1949)
 • Brieven aan een kind (1948)
 • Cervantes, een lotgenoot (1948)
 • Aquarellen (1948- tekeningen)
 • Liefdesbrieven (1950-1951)
 • Reclametekeningen (1950-1956)
 • Brieven aan Atlantis. Jeugdherinneringen (1958)
 • Ridder Dood en Duivel. Terugblik op mijn gebeurtenissen van 1939 tot 1949 (1964-1966)