Nand Tentoonstellingen

Opsomming van enkele tentoonstellingen 1969-1970 (zie DBNL tijdschrift “Vlaanderen”, jaargang 1970 p. 344):

“Tijdens het seizoen 1969-1970 stelde Ferdinand Vercnocke zijn schilderwerk tentoon te Keerbergen (zaal Bloemendaal), te Brussel (V.T.B.-studio Rik Wouters) en in het Rogiercentrum, zaal Descartes (Kunst in Europa). Enkele van zijn marines werden geselekteerd voor de finale groepstentoonstelling in het Stadsmuseum van Luik.”

Bezoek van (toen nog Prinses) Paola, tentoonstelling Europese Kunstenaars, Brussel:

Laatste huldiging met feestsouper en tentoonstelling van enkele schilderijen te Hofstade (Zemst), 1987 in het Boothuis als afsluiting van het ‘Vercnockejaar’. Nand ontvangt er ook de “Orde van de Halve Steen”.

Kunstenaar F. Vercnocke gehuldigd te Zemst (Het Nieuwsblad, 1987)

Zemst vierde de tachtigjarige artiest Ferdinand Vercnocke uit Weerde-Zemst met een heerlijk en geanimeerd feestsouper in het Bootshuis, in het Recreatiedomein van Hofstade-Strand. Deze hulde sloot het Ferdinand Vercnockejaar van de genoemde sociaalculturele vereniging af.

De ongeveer veertig deelnemers werden in het Bootshuis verwelkomd door Andries ver Elst, voorzitter van VTB-VAB Zemst. In zijn tafelrede omschreef hij het leven van Ferdinand Vercnocke, die filoloog en advokaat is en daarnaast heel wat bedrijvigheid als artiest aan de dag legde. Ferdinand Vercnocke is woordkunstenaar, graficus en schilder. Van hem verschenen niet minder dan 24 boeken, allen door hem zelf met geduldige hand kunstig geïllustreerd. Zijn literair en grafisch werk kenmerkt zich door volksverbondenheid, weerbaarheid en natuurgevoel. Mythologische, historische en maritieme taferelen vormen vaak het decor waarin zijn artistieke, heimatlievende en kosmopolitische boodschap is verpakt. Ferdinand bekleedt een aparte en gezaghebbende plaats onder de erkende Vlaamse letterkundigen en schilders. Zijn expresievermogen uit zich met kracht en levendigheid in een harmonische combinatie van het afgewogen, ritmische woord, directe, gestileerde lijnen en een mysterieus, suggestief koloriet.

Andries ver Elst maakte Ferdinand Vercnocke tot besluit met vreugde Ridder in de Orde van de Halve Steen ‘voor zijn hoogst persoonlijke en artistieke bijdrage tot de verheffing van het Vlaamse vol’. De Orde is een geregistreerde onderscheiding, opgericht door VTB-VAB Zemst, welke op advies van het bestuur van de stichtende vereniging personen huldigt, die daden hebben gestold waarbij de Zemstse gemeenschap als een Vlaams cultuurgoed wordt uitgedragen.

Vervolgens kwam mevr. Simone Wolfs, echtgenote van de gevierde, aan het woord. Aan de hand van honderd diapositieven bracht zij een boeiend en onthullend beeld van het leven van Ferdinand Vercnocke. Dit werd artistiek omkleed met de voordracht van goedgeselecteerde fragmenten uit ongepubliceerde poëzie van de kunstenaar, gebracht door Rombout Vercnocke, zoon van de gevierde en, zoals zijn vader, filoloog.

Norbert De Cock sprak, in naam van VTB-VAB Zemst een dankwoord uit. Hij beklemtoonde en staafde de internationale bekendheid van Ferdinand Vercnocke en prees VTB-VAB Zemst voor de organisatie van het Ferdinand Vercnocke-jaar. De spreker noemde de kunstenaar een artiest met wijdse horizonten, die Vlaanderen en zijn volksaard met fijne en meesterlijke hand heeft gepenseeld, zowel onder vorm van poëzie, grafiek als schilderkunst.

De viering van Ferdinand Vercnocke heeft met zich gebracht dat velen van zijn vrienden hem vergeten herinneringen toestuurden, zoals vergeelde historische foto’s, op muziek gezette gedichten en zelfs een verloren gewaand manuscript met de oorspronkelijke tekeningen!

Foto: “Ferdinand Vercnocke (midden) ontvangt de Orde van de Halve Steen van Andries ver Elst, voorzitter van VTBVAB Zemst (rechts). Links, mevr. Simone Wolfs, die het leven van haar echtgenoot op een bloemrijke wijze toelichtte.”