Voorwaardelijke invrijheidstelling

Op woensdag 24 december 1947 mocht Sim definitief de gevangenis verlaten. Ze was toen bijna twaalf maanden geïnterneerd: op haar proces van 10 januari 1947 werd ze “ter zitting aangehouden”. En merkwaardige dag toch: net voor Kerstmis. En dat was, vreemd genoeg, niet van harte. Ik herinner me hoe Sim vertelde dat ze teleurgesteld was, omdat ze met haar vriendinnen / mede-celgenoten net een leuk kerstfeest had voorbereid!

Het moreel dossier (‘in het Frans!) vermeldt:

“Date de la libération: 24/12/47” en bij “Motif”: “lib def (= definitieve invrijheidstelling, datum waarop de volledige uitgesproken straf is uitgeboet): 28 (onduidelijk laatste cijfer)/12/49”.  Er werd heel wat veranderd en doorstreept!

Zie ook:

+ “Dossier Sim” en: