1929-1939 IJzerbedevaart

IJzerbedevaart 1938

Nand (links) wordt vermeld in het verslag van het tijdschrift “Ons Volk” van 28 augustus 1938 (pp 1424-1425) over de bedevaart als: “Onder de bedevaarders bevonden zich o.a. Ernest Vanderhallen en Nand Vercnocke, die den ‘IJzerpsalm’ dichtte“:

Een uitgebreidere weergave op de pagina “1938 Ons Volk“.

Tekst van “IJzerpsalm”, op muziek gezet door Arthur Meulemans:

‘t Vaarwel was kort, zij togen vroom ten strijde,
zij waren jong, manhaftig in ’t gevecht.
Werd recht beloofd, voor recht zou Vlaanderen strijden;
zij streden trouw, en vielen zonder recht.

Nu rusten zij in ‘t eindloos veld begraven,
geliefde jeugd, verloren, ver van huis; vervolgd,
verguisd in hun geschonden graven
en onder ‘t puin van hun verbrijzeld kruis.

Het volk gedenkt, ‘t volk heeft een Kruis gegeven,
een groots tehuis, een stoute burcht van steen,
waar liefdevol hun namen staan geschreven,
verheerlijkt volk, in broederschap bijeen.

Blijf, Dietse Kruis, voor Dietse volk een bake,
op ‘t heiligdom door bloed des volks gewijd.
Gij zijt een schans, de doden staan op wake.
Zij strijden voort den onvolvochten strijd.

Partituur IJzerpsalm (gesigneerd):

IJzerbedevaart 1939

Kort fragment uit een opname van 1939 op de IJzerbedevaart. Op het revers van zijn vest de bedevaartssticker:

Affiche van de bedevaart 1939, ook als sticker: “Hier ons bloed, wanneer ons recht?”.

In het archief vond ik nog deze foto, op de achterzijde staat geschreven: “IJzerbedevaartcomité 1930”, wat zou betekenen dat Nand (achteraan midden) hier 24 is en toen rechtenstudent in Leuven. Het comité staat voor de in aanbouw zijnde eerste IJzertoren, die in 1946 gedynamiteerd werd:

Deze foto is ook terug te vinden in de biografie van Jeroom Leuridan “Recht en Trouw” (1963, 469 blz.) door Hendrik J. Demoen:

(foto blz. 128) bijschrift: “Met het Komitee van de IJzerbedevaarten. Van links naar rechts herkennen wij: Clemens De Landtsheer, Oscar Dambre, Dries Van Rompaey, Juliaan Platteau, Dr. Frans Daels, Fernand Vercnocke, Adiel Debeuckelaere, Jan Debondt, Jef Rombouts, Jeroom Leuridan, Ward Hermans, (op de hoek) Jef Goossenaerts.”

Opmerking: alle vernoemde personen werden (in min of meerdere mate) na de Tweede Wereldoorlog geïnterneerd en/of veroordeeld wegens collaboratie.

Deze affiche is een ontwerp van Nand voor de 10de IJzerbedevaart (18/8/1929), maar werd niet weerhouden (bron © ADVN)

Officiële affiche IJzerbedevaart 1929: “Naar Vlaanderens Doodenveld”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *