Donderdag 23 augustus Sim 92ste brief – haar laatste

Hasselt, 23e Oogst 1951

Mijn Heerlijke!

Ik zit dromerig vanmorgen in het verlaten hotelzaaltje (1). Je weet hoe te moede. Ik lees “de Standaard” en kom tot de ontroerende verrassing dat ze je glansrijk rehabiliteren (2). Jeugdbladzijde “Onze Nederlandse Dichters”! Ik verlang naar je aanwezigheid om het je te vertellen, ik zit voor me uit te staren, en zie je ongehoord afmattend bezig in “ons” domein (3). Je kan niet geloven hoe onwezenlijk deze Limburgse reis voor mij verloopt, de dagen zijn me ongewoon stralend … de heide bloeit … en de lucht koepelt er zich diep en beschouwend over, gedachten bestormen mij, glijden weg, het geluk maakt me zeker… en ik blijf de bestellingen niet de baas !! (1)
Ik dwing me tot berekende rust, want anders ware ik zó maar vanmiddag reeds afgereisd. Ik mocht nog nooit vroeger zóveel vreugde halen over de goede verkoop als nu. Het is middag. Nu reis ik over Borgloon, Tongeren, Nijlen, Genk, de mijnstreek terug naar Hasselt. Morgen gaat het over Beringen, Leopoldsburg, Mol en Geel naar Antwerpen. Ik zal over Weerde huistoe keren en jou en zus mede-nemen (4). Ik ben zó benieuwd en zó gelukkig! Ik voel me zó ver van alle mensen waartussen ik onophoudend bewegen moet en waarmede ik praten moet, in mij hoor ik de overweldigende hymnen, ik duizel maar ontwaak naast jou, … lieve Nand!
Ik omhels je zeer innig
Je Liefste


(1) “verlaten hotelzaaltje”: Sim schrijft deze brief tijdens haar werkzaamheden als handelsvertegenwoordigster. Soms was ze verschillende dagen onderweg en verbleef dan op hotel.

(2) “De Standaard”: (artikel nog op te zoeken)

(3) “in ons domein”: zie ook opmerking (4): Nand is waarschijnlijk al bezig met opruimingswerken in het huurhuis te Weerde

(4) “over Weerde huistoe keren”: het (huur)huis waar het gezin na het huwelijk zal wonen, zie ook de pagina “Woningen”.