1947-1949 Gevangenistijdschriften “Het Klein Kasteel” en “Opbouw”

Filmpje van ADVN:

“Voor de resocialisatie van collaborateurs werd de sociale interactie tussen de gevangenen als zeer belangrijk beschouwd en hiervoor waren de interneringscentra het juiste middel. Gedetineerden groepeerden zich in de ‘Welfare’ en organiseerden de vrijetijdsbesteding in de centra. Met steun van de lokale gevangenisdirecteuren organiseerden ze film, toneel, cabaret, radio, zang, sport en spel. In sommige interneringscentra stelden gedetineerden kampbladen samen waarin aspecten van het gevangenisleven werden afgewisseld met nieuws uit binnen- en buitenland. Naast ontspanning en ontwikkeling van de geest werd ook arbeid en onderwijs noodzakelijk geacht als onderdeel van de resocialisatie. “

Twee belangrijke tijdschriften in dit verband waren “Het Klein Kasteel” (uitgegeven in dezelfde locatie waar nu vluchtelingen worden opgevangen, en waar vroerger ook de “medische keuring” plaatsvond voor de verplichte legerdienst, de zgn “drie dagen”) en “Opbouw.

In “Opbouw” verschenen bv deze twee gedichten van Nand, zie:

“De Tuin” en “Wederzien met de heide”

Sim publiceerde ook in Opbouw, maar vooral in “Het Klein Kasteel”, waar haar broer Bert redacteur was:

“Oh! To Escape”

“Haar mooiste Kertsfeest”

Hierin (linksboven) Sims gedicht “Inkeer” (als “Sim W., de “W” voor haar familienaam “Wolfs”):