Dinsdagavond 14 november Sim 37ste brief

Dinsdagavond 14 nov. 1950.

Mijn lief! Mijn Tijdeloze!

Het grootste deel van deze regendag verdroomde ik bij het bedoomde glas van ons wagentje; achter het rusteloze ademhalen van de ruitenwisser lag het Kempische land moe en huiverig, maar in mij was je beeld stralend uit je brief van deze morgen en ik sprak met je de ganse weg door tot Turnhout en tot je oude pleisterplaats (Merksplas!) (1). Ik beantwoordde je brief  tot mezelve maar bleef haperen aan het eerste woord: Mijn Nand ! Mijn lief! Mijn tijdeloze! Mijn Heerlijke! Mijn begenadigde! Mijn Schepper! Mijn Ziener! Mijn verlangen geloof en vertrouwen! Synthese voor die wereld die ik betrachtte maar nooit alleen bereiken zou. Hoe zou ik je niet volgen. Wie zou er met jou niet de hoogten verwerven kunnen. Verdiende ik deze vlucht? Je weet hoe hard ze is met mij! En toch wil ik voor je zijn al wat je van mij verlangt. Ja, Nand ik ben niet overmoedig als ik je beaam en zeg: ik weet dat ik het kan dat we het geluk benaderen alleen reeds in het banen van de weg ernaar, dat het grote werk alleen van mij afhangt besefte ik deze jongste dagen en de herinnering aan mijn onhebbelijkheden is me een bittere en nijdige spoorslag in een hevig verlangen je plots naast me te voelen en je te tonen hoezeer ik tracht te zijn wat je van me wenst. Jij bent de eerste die aan het masker rukt en naar de vlekken wijst in mij ze onmeedoogend een voor een belicht. Ik zag me nooit zoals nu door jou. Ik dank je, want meer dan de geliefde, de vriend vermag. Jij laat me in jou herboren worden. Moge de Heer onze verheerlijkte liefde tot leven gedogen.
Met jouw beeld in mij zag ik, reed ik vandaag door de troosteloze wereld als rijkstbedeelde vrouw wie het geheim om het geluk steeds meer en meer ontsluierd wordt.
Dank je lieve ouders om het lange week-end en ook je nichtje.
Mag ik je “Anruf” verwachten liefst dan na acht uur. Ik stuur met dezelfde post “Karel XII” 2de deel! (2)
Ik wens je goede nacht dáar bij de schemerlamp en bij de heerlijke klank van de vulhaard (misschien vul je nog even het slanke glaasje!!)

Innig omhels ik je!

Je Liefste


(1) “Merksplas”: verwijzing naar de gevangenis van Merksplas waar Nand een tijd geïnterneerd was (1948-1949).

(2) “Karel XII” 2de deel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *