Maandagavond 16 april Sim 70ste brief

Brussel, maandagavond 16-4-51.

Lieve Nand!

Het is een ongewoon rustige avond na een drukke dag. Ik zit hier alleen, wat zelden voorvalt!. De ijverige kaartspelers zijn uithuizig. Finneke houdt het nog steeds vol met haar verbijsterende ververij aanleg. Nu ik vader moederlijk in bed toedekte kreeg ik eindelijk een kalm avondje. Kan ik je zeggen hoe je brief (wiens achterwege blijven gisteren en vanmorgen me haperend piekeren deed!) me rouwmoedig en uitbundig terzelfdertijd verraste. We kwamen omzeggens samen toe, omstreeks half-zes .. de avondpost .. en dit schrijven kwam nog zó vers van je, nog maar pas vanmorgen te Gistel gestempeld. (1) Het gaf me plots dit gevoelen dat je heel dicht hier was, zó dicht gelijk ik je zaterdag ’n hele dag heb verwacht en me moeite deed een redelijk gesprek met me zelf te voeren.
Ik heb je gisteren met de zon in ’t zeil in “De Haan” gedacht of toch ergens dolend langs de eerste warme duinen en ondertussen zou ik de sportieve leden der familie naar de aankomst “Parijs-Brussel” (2) brengen. Je weet ongeveer hoe zo’n namiddag er uit ziet!!
Vanmorgen ook blekte het wagentje over de baan weg, maandagmorgen. Wanneer is het ons gegund door dergelijke stralende lentedag heen ook ons dronken te dromen. Hoe een mens herleeft in zo’n dag. Ik denk op je landelijke wandelwegen die nu wel vlug gaan uitdampen. Je zal verwonderd opkijken hoe ik je zal voorafgaan op je lange wandelingen! “Al zeg ik het zelf”.
Lieve Nand deze week bracht je dus wat “zaad” toe (3). Je ziet dat Mr. V. M. gereageerd heeft op je ongeduld. Ik verwachtte ook reeds de ganse week het bizondere bericht V.k.V.C. We zullen dan maar ijverig de hoogaangeschreven deugd des Gedulds beoefenen of wordt het reeds een gewoonte en worden de verdiensten bijgevolg bitter klein!
Ik hoop je vrijdag reeds te verwachten, waarom suggereer je die zaterdag tussen de haakjes? Ik bereid het nieuwe bureauplaatje zeer gezellig voor. Zo hebben we het ook eens rustig. Dit week-end wordt het “slavenwerk” tot een minimum herleid, kwestie nog van dat trapje! –
Heb jij bij je boeken daar geen jeugdwerk voor een jongetje van +/- 8 jaar. Of wat raad je me aan, ik wil aan het zoontje van een kliënt een boekje ten geschenke geven, een verhaaltje, geïllustreerd bij voorkeur.

Het is dinsdagmorgen geworden. Zo-even belde Mr Peters me op om je te vragen of je geen romanuitgave beoogt?, van de uitgeverij “Klauwaert” uit Leuven meen ik (4). Ik heb geantwoord je te verwittigen.
Lieve Nand, de reis gaat naar Turnhout vandaag, de zon zit weer ijverig in de lucht. Ik zoen je voor een hele goedgevulde dag en verbeid met ongeduld dit week-end dat goed zal zijn.
Je Liefste


(1) “pas vanmorgen te Gistel gestempeld”: de Post werkte toen blijkbaar sneller dan vandaag!

(2) “Parijs-Brussel”: De wielerwestrijd “Parijs-Brussel” op 15 april 1951, nu omgedoopt tot “Brussels Cycling Classic”. De winnaar toen was Jean Guéguen.

(3) Met “zaad” wordt hier ‘inkomsten’ bedoeld.

(4) “Klauwaert”: Uitgeverij (en Boekengilde) “De Clauwaert”, opgericht in 1948 door Willem Vanden Eynde e.a.  De uitgeverij werd opgericht om, in aanvang, het werk van Filip De Pillecyn te kunnen uitgeven. Deze werd er later bestuurder.
(zie: “Ludo Simons, Het Boek in Vlaanderen sinds 1800, Een cultuurgeschiedenis”, Lannoo, Tielt, 2013, p. 163).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *