Vrijdag 3 augustus Sim 88ste brief

Brussel, 3e Oogst 1951

Lieve Vader en Moeder Vercnocke,

Bijna een week reeds verliet ik mijn tweede thuis en meer dan ooit verwijl ik in gedachten bij U in de herinnering der verlopen dagen.
Toen ik bijna een jaar geleden voor ’t eerst de Kleine Warande betrad, werd ik er onmiddellijk thuis, hoe kon het anders, daar waar ik als eigen dochter zó eenvoudig hartelijk werd ontvangen. Het is moeilijk in woorden onze ontroering uit te drukken, maar mocht U geloven hoezeer ik U dankbaar ben om dit voorbije verlof, om al Uwe bezorgdheid, waarvan ik telkens het voorwerp ben.
Ik hoop alleszins dat Moeder volledig over de lichte ongesteldheid heen is; over de jeugdige immer bedrijvige Vader Vercnocke, raak ik hier niet uitgepraat !
Mijn familieleden, pijnlijk getroffen, om de zware slag die U trof, vragen me hun innig medevoelen over te maken (1). We waren vorige dinsdag te Scherpenheuvel en hebben in de basiliek een H Mis laten opdragen ter nagedachtenis van de dierbare Robert.
Ik hoop dat waar de Almachtige zulke pijnen overzendt, Hij ook de helende troost moge schenken.
Lieve Vader en Moeder Vercnocke, wil ook mijn dank en beste groeten over maken aan nicht Simone en kleine Erna (2). Ik zie U precies nu allen vergaderd in het intieme keukentje met het zonovergoten weideland voor het helle raampje.
Ik wou dat de goede toverfee met haar gouden toverstokje me op het hoofd tikte misschien stond ik weer in de deuropening met Nand-lief naast me! Ik zal maar niet verder dromen. Ik heb deze week reeds dapper gewerkt, het verlof gaf me meer werklust  en iedereen heeft me gezegd at ik er zó blozend-goed uitzag en…. Verdikt ! Daar is de keuken der Kleine Warande wel grotendeels schuld van!

Nog zeer dankbare innige groeten,
Simone

1. Ik vond bij mijn thuiskomst de jas van Nand nog in mijn wagen, dat hij niet vergeefs zoekt !
daaag !
Sim.


(1) “de zware slag die U trof”: Het overlijden van Robert, broer van Nand in Amerika op 21 juli 1951, zie de pagina Interview familie Nand en  Robert

(2) “nicht Simone en kleine Erna”: Simone is de dochter van Helena Boddaert, zus van Nands moeder, Erna is Simones dochtertje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *