Zondag 27 augustus Nand 9de brief

9de brief

Gistel den 27.8.50
Beste Simone,
De schikgodinnen (1) die onze bestemmingen weven (en hoe onnaspeurbaar grillig!) waren mij gister avond niet gunstig toen ik je opbelde. Het nieuws dat je deze week vermoedelijk niet naar de kust kwam trof mij niet onverwacht, daar je broer’s wrijving met de gastheren niet zonder gevolgen zou blijven. Het is mogelijk dat ik heden avond nog eens de heldenmoed bezit naar de telefoonhaak te grijpen, maar ik wil bij jou familie den indruk niet wekken dat ik vrijpostig ben. Ik schrijf je in elk geval opdat je zondagmorgen wat nieuws zou hebben, en meteen weten hoe verlaten de avond ineens was. Ik heb gepoogd nog wat te werken, maar vermits de pen weerbarstig was, heb ik “den ouden beminden”, mijn stok (triestige Ersatz (3), helaas..) ter hand genomen. Door de leeggehaalde akkers heen ben ik gaan wandelen in de richting van de ondergaande zon. Een schone, doch zeer avondlijke avond. Zelfs het riet langs de intieme vaart welks water mij lief is, stond stom en zuchtte zijn medevoelen niet. Een praatje met een boer (een Saksische neus..(3) die juist zijn koeien was gaan melken, was mij een welgekome afleiding. De rest van den avond heb ik de schetsen gemaakt om later uit te werken – dat vraagt zoveel geen aandacht – tot zowat 10.30u. dan ben ik in mijn eenzaam bed gekropen. Buiten was het een zomerachtige sprookjesmaan, en Venus, ongenadige hartendief, hing stil en vervoerend klaar boven de populieren. . “Ich bin bei Dir, Du seist auch noch zo ferne, Du bist mir nah…”(4)

Commentaar

(1) “schikgodinnen”: “Schikgodinnen zijn in diverse mythologieën drievoudige godinnen die het levenslot bepalen van mensen alsook vaak van andere goden.

(2) “Ersatz”:  ‘iets van een mindere kwaliteit of geschiktheid wat gebruikt wordt ter vervanging van iets anders’

(3) “een Saksische neus..”: hoekige neus (“Aquiline nose“: also called a Roman nose or, derogatorily, hook nose) is a human nose with a prominent bridge, giving it the appearance of being curved or slightly bent. The word aquiline comes from the Latin word aquilinus (“eagle-like”), an allusion to the curved beak of an eagle. While some have ascribed the aquiline nose to specific ethnic, racial, or geographic groups, and in some cases associated it with other supposed non-physical characteristics (i.e. intelligence, status, personality, etc., see below), no scientific studies or evidence support any such linkage. As with many phenotypical expressions (e.g. ‘widow’s peak’, eye color, earwax type) it is found in many geographically diverse populations.”
Zie ook: “The Anglo-Saxon male

(4) “Venus, ongenadige hartendief”: Venus is de liefdesplaneet

(5) “Ich bin bei Dir… Du bist mir nah “:

Johann Wolfgang von Goethe
“Nähe des Geliebten”

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
Vom Meere strahlt;
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
Der Staub sich hebt;
In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
Der Wandrer bebt.
Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen
Die Welle steigt.
Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen,
Wenn alles schweigt.
Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O wärst du da!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *